Arbeidet med konsekvensutredninger og konsesjonssøknad krever stor faglig kompetanse. Det følgende viser hvilke konsulenter som har vært involvert, i hva, samt kontaktdetaljer.

En endelig og detaljert oversikt vil bli lagt inn senere men følgende selskaper er invoilvert i konsekvensutredningene:

Multiconsult AS (samlet koordinering konsekvensutredninger/miljø)
Jøsok Prosjekt AS (nettanalyser / nettløsninger og utredninger)
Kjeller Vindteknikk AS (vindanalyser og produksjon)
Meventus AS (vindanalyser og produksjon)