Miljø – og samfunnsutredninger

Her ligger de ulike konsekvensutredningene som danner grunnstammen i konsesjonssøknaden. Klikk på en av fanene over for nedlasting av de enkelte rapportene.