tonstad3

Forhåndsmelding

I henhold til planprosessen skal denne meldingen danne grunnlag for en Konsekvensutredning som skal følge med konsesjonssøknaden. Konsekvensutredningen skal redegjøre for de virkninger utbygging av vindparken har for miljø, naturressurser og samfunn. I tillegg til å vurdere virkningen av de planlagte tiltakene vil utredningene også angi eventuelle tiltak som kan gjennomføres for å redusere negative konsekvenser, såkalte avbøtende tiltak.

 

Les forhåndsmelding her