Prosjektinformasjon

Tonstad Vindpark er konsesjonssøkt med en installert effekt på opp til 200 MW innenfor et område på rundt 26 km2 i Sirdal og Flekkefjord kommuner. Området ligger sør for Øksendal – se kart under.

Prosjektet ble meddelt endelig konsesjon i september 2015, og er nå under detaljplanlegging. Informasjon om prosessen vil løpende bli lagt ut på disse sidene.

Inntil videre, se detaljer om konsesjonsbetingelsene på NVEs sider.

 

Kart fra området

HAV-Citrixonlineplug-in_2012-02-24_14-54-07

[/tab]

Bilder fra planområdet

Her følger endel bilder fra planområdet for vindparken og området rundt (spesielt nord for Øksendalen). Du kan trykke på ønsket bilde for større bilde, og bruke knappene på det forstørrede bildet til å navigere fremover blant bildene.

Under ligger bilder fra befaringen av planområdet sammen med Multiconsult, 13. oktober 2009.

[/tabs]