Velkommen til nettsiden for Tonstad Vindpark!

 

Tonstad Vindpark er lokalisert i Sirdal og Flekkefjord kommuner.

 

Prosjektet ble meddelt endelig konsesjon fra OED 7. september 2015.

Vindkraftprosjektet er lokalisert på heiene sør og øst for Tonstad, og er meldt med en installert effekt på inntil 200 MW. Vindressursene i dette området er fra gode til svært gode, og målingene som har vært foretatt antyder at et prosjekt vil kunne ha rundt 3400 fulllast timer. Dette betyr at parken vil gi strøm til mer enn 30 000 husstander.

Vindkraftverket er planlagt knyttet opp mot den nye transformatorstasjonen på Ertsmyra gjennom en 132 kV kraftlinje.

Siden 2016 har arbeid med å utvikle prosjektets tekniske detaljer pågått.

For konsesjonsbetingelser, se NVE sider.