Velkommen til nettsiden for Tonstad Vindpark!

 

Det er nå oppført en vindmålemast i Tonstad Vindpark. Filmen kan ses på Youtube: Se filmsnutten her.

Tonstad Vindpark er lokalisert i Sirdal og Flekkefjord kommuner.

Vindkraftprosjektet er lokalisert på heiene sør og øst for Tonstad, og er meldt med en installert effekt på inntil 200 MW. Vindressursene i dette området er fra gode til svært gode, og målingene som har vært foretatt antyder at et prosjekt vil kunne ha rundt 3400 fulllast timer.

 

Prosjektet ble meddelt endelig konsesjon fra OED 7. september 2015.

For konsesjonsbetingelser, se NVE sider.