Velkommen til nettsiden for Tonstad Vindpark!

 

Det er nå oppført en vindmålemast i Tonstad Vindpark. Filmen kan ses på Youtube: Se filmsnutten her.

Tonstad Vindpark er lokalisert i Sirdal og Flekkefjord kommuner.

Vindkraftprosjektet er lokalisert på heiene sør og øst for Tonstad, og er meldt med en installert effekt på inntil 200 MW. Vindressursene i dette området er fra gode til svært gode, og foreløpige beregninger indikerer et prosjekt med mer enn 3000 fulllast timer. Prosjektet ble konsesjonssøkt 14. desember 2012 og ble hørt i kommunene 30. januar 2013. Både Sirdal og Flekkefjord kommuner stemte for prosjektet 20. juni 2013.

 

Prosjektet ble meddelt endelig konsesjon fra OED 7. september 2015.

For konsesjonsbetingelser, se NVE sider.